Úvodní stránka - Farma Machač Chřibská

Úvod

Vítejte na farmě Machač Chřibská.

text-uvod-ilustrace

Vítáme Vás na stránkách rodinné farmy, která se nachází v oblasti Národního parku Českého Švýcarska, kde v krásné oblasti hospodaříme na principech ekologického zemědělství. Specializujeme se na chov skotu Hereford (steakové bio maso), chov ovcí Zwartbles (bio jehněčí a skopové) a chov koní a to vše spojené s kvalitní údržbou okolní krajiny, tj. obhospodařovaných pozemků.

Stěžejní podnikatelskou aktivitou je jak produkce plemenného materiálu, tak výroba kvalitního hovězího, skopového a jehněčího masa.

Skot a ovce jsou chované celoročně na pastvinách, jen v zimních měsících ho přikrmujeme. Přirozený způsob chovu zvířat je zárukou, že chovaná zvířata jsou v maximální fyzické kondici a pohodě.

Vedle produkce plemenného materiálu, masa jatečních zvířat a střižné vlny, budoucímu pěstování zeleniny bude farma přispívat ke kvalitnímu zachování krajinného rázu trvalých travních porostů, nacházejících se v zóně CHKO Lužické hory a CHKO Labské Pískovce a Národního Parku České Švýcarsko.

Počátek firmy se datuje rokem 2000 a od roku 2005 má rodinná farma v Chřibské statut ekofarmy. Obhospodařovaná plocha představuje 230 ha zemědělské půdy, z toho 155 ha je vlastních.