Hlavním předmětem farmy je – živočišná výroba s chovem masného skotu (plemeno Hereford), chov ovcí (plemeno Zwartbles) s důsledným zaměřením na kvalitní produkci plemenného materiálu a produkci kvalitního vyzrálého masa, toto vše spojené s kvalitní údržbou obhospodařované krajiny (většina pozemků v LFA).

Vzhledem ke ztotožnění se majitele farmy s platformou ekologického obhospodařování krajiny byla farma přihlášena do přechodného období ekologického zemědělství. Od 31.12.2002 byla farma rozhodnutím Ministerstva zemědělství začleněna do přechodného období k získání statutu ekologického zemědělce se základní výměrou pozemků cca 25ha. Od 30.12.2003 bylo farmě rozhodnutím Ministerstva zemědělství rozšířeno přechodné období ekologického zemědělství o dalších 179ha a v dalších letech pokračovalo rozšiřování až na dnešních 310ha.

V současné době obhospodařuje farma celkovou výměru zemědělských pozemků cca 310ha, z této cca 195ha pozemků ve svém vlastnictví a cca 115ha pozemků, které má farma v nájmu (pachtu) od SPÚ ČR, NP České Švýcarsko a ostatních soukromých subjektů (restituentů). Předpokladem záměru farmy je rozšíření obhospodařované výměry na cca 350ha zemědělské půdy se zvyšováním podílu obhospodařování vlastní zemědělské půdy.

V současné době obhospodařuje farma cca 1,5ha orné půdy s výhledem do budoucna obhospodařovat cca 35ha orné půdy v systému ekologického hospodářství.

Farma má dvě střediska:

  • Středisko chovu masného skotu, které je umístěno v bývalém areálu VKT Chřibská, s adresou Dolní Chřibská 336, 407 44 Chřibská (viz mapka) , který postupně opravujeme a modernizujeme, tak aby se z něho stal moderní zemědělský areál, nejenom s chovem skotu, odchovem mladého dobytka, výkrmem, ale i vlastní bourárnou, výrobnou a prodejnou masa.
  • Středisko chovu ovcí a koní, které je umístěno na adrese sídla farmy, Chřibská 233, 407 44 Chřibská (viz mapka), kde chováme ovce a koně a které je i prodejním místem balíčkovaného masa.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství v r.2005 je farma registrována jako Ekofarma.

Od r.2003 je farma členem Okresní agrární komory Děčín

Od r.2003 je farma členem Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS Praha)

Od r.2004 je farma členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

Od r.2004 je farma členem Svazu marginální oblastí (SMO)

Produkt ekologického zemědělství nám propůjčilo Ministerstvo zemědělství ČR, ve spolupráci se svazem organických zemědělců Pro-Bio. Označuje pouze “nepráškované” zemědělské produkty a potraviny z nich vyráběné. Zemědělské plodiny se pěstují bez použití umělých hnojiv a pesticidů, s hospodářskými zvířaty se slušně zachází. Jde o druhou skutečně spolehlivou českou ekoznačku.

Naše farma je členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který sdružuje ekologické hospodáře z celé ČR, má vlastní standardy ekologického zemědělství nad rámec legislativních pravidel, funguje jako osvětová, poradní a podpůrná organizace pro ekozemědělství.

Strojní a technické vybavení farmy

Farma je vybavena novou kvalitní zemědělskou technikou – Traktory značky NEW HOLLAND (TSA 135A, TND70A), traktory domácí značky Zetor (Proxima Plus100, Proxima HS 120, Forterra HD 150), kompletní linkou na výrobu pícnin (žací lišty značky Krone a Samasz čelní a boční, obracečů sena Krone a Samasz, shrabovačů sena Krone a Samasz, lisem na kulaté balíky KRONE Vario Pack, lisem Krone Combi 1500), technikou na silniční dopravu (přepravníky zvířat – ZDT Nové Veselí, MARO Kralovice, přepravník balíků sena a senáže), technikou na kvalitní údržbu luk a pastvin (luční smykobrány, mulčovače KVERNELAND, SPEARHEAD) a dalším technickým zařízením potřebným pro kvalitní a ekonomický provoz farmy, naháňky a fixace skotu a ovcí – systéme CORAL, atd.

Certifikáty