Farma z rostlinné výroby vyrábí převážně seno lisované do kulatých balíků, senáž lisovanou do kulatých balíků a fólie a v minimální míře pěstuje okopaniny a obiloviny zejména na mysliveckých políčkách.

V současné době obhospodařuje farma cca 1,5ha orné půdy s výhledem do budoucna obhospodařovat cca 35ha orné půdy v systému ekologického hospodářství.